2000 World Under-17 Hockey Challenge

Russia


# Player
Goaltenders
1 Nikita Vdovenko
30 Andrei Medvedev
Defense
3 Igor Kyazev
4 Vladimir Korsunov
5 Alexandre Frantsouzov
8 Victor Outchevatov
2 Maxim Kondratiev
7 Artem Temavski
9 Renat Mamachev
25 Leonid Zhvatchkin
Forwards
16 Stanislav Pupyrev
17 Ilya Kovalchuk
20 Timofei Shishkanov
15 Yuri Trubachev
19 Alexander Blokhin
27 Konstantin Mikhailov
19 Alexei Kigorodov
18 Alexander Poloushin
23 Stanislav Tchistov
26 Evgueni Artioukhin
21 Oleg Minakov
29 Vladislav Evseev

Coaches
Vladimir Plyushchev, Head Coach
Victor Bogatyrev, Assistant Coach
Serguei Guersonski, Assistant Coach
Staff
Dmitri Bogdashevskiy, Team Doctor
Alexander Arefiev, Sport Therapist
Vassily Kanashenok, Media Relations